Cita prèvia

Aplicatiu de cita prèvia per visites personalitzades d'orientació acadèmica de l'Institut Baix Camp.

Les entrevistes poden ser presencials O per videoconferència al següent enllaç: https://meet.google.com/uzu-hzgp-smq

Registrar nova cita

Escull tipus de reunió


Consultar una cita